Monthly Archives: Вересень 2018

Акція «Я маю право»

Приказка каже,що обізнаний –значить озброєний.У жорстокому світі сьогодення кожен свідомий громадянин зобов’язаний знати та вміти застосовувати способи самозахисту. Цьогоріч Міністерство юстиції України запровадило в школах великий соціальний проект «Я маю право», що мають на меті підвищити рівень правової культури та правової свідомості громадян , а токаж сприяти розвитку доступу до правосуддя.Проект реалізується задля того, щоб більше громадян знали свої права,користувалися ними та вдавалися до правових способів захисту прав. У межах проекту громадянам даються чіткі і зрозумілі поради, як діяти, коли їхні права порушуються.

До учнів нашого,7 А класу, завітала представниця відділу реєстрації актів цивільного стану в місті Первомайську міськрайонного управління юстиції Колос Олена Володимирівна  з роз’яснювальною акцією про поведінку школярів під час навчально-виховного процесу,у побуті та громадських місцях.

На основі почутого учнями було створено буклети «Я маю право», укладено «Обов’язки школяра», проведено тренінг « Вмію-значить застосовую!». Учні підготували повідомлення про молодих громадських захисників світу, що захищають права ВІЛ-інфікованих, трансгендерів, осіб,що, зазнали насилля та перебували в рабстві :Данила Столбунова, Северн Кулліс-Сузукі, Малалу Юсуфзай, Джаз Дженнінгс, Анойяру Хатун, Меморі Банду, Абрахам Кейта.

Нестардартне заняття запам’ятається не лише цікавим матеріалом, а й пам’яткою «Вмію! Знаю!Научаю!»

41398886_2056331888030486_1257013056387416064_o 41192049_2056332068030468_233767759886942208_o 41297735_2056332024697139_3240098546141102080_o 41308665_2056331898030485_3195573809889411072_n

Навчальні плани ЗЗСО№12

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою ЗЗСО І – Ш ст. № 12
Первомайської  міської  ради Миколаївської області

 

 

Протокол № 9   від 31.08.2018

 

Голова педагогічної ради

________   /Пустова Т.В./

                                            

 

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора  ЗЗСО І – Ш ст. № 12
Первомайської міської ради Миколаївської області

 

 

Наказ № 95 від 31.08.2018

 

Директор

__________    /Пустова Т.В./

                                          

 

М.П.

   

 

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

закладу загальної середньої освіти І – Ш ст. № 12

 

                                          Первомайської міської ради Миколаївської області

 

 

на 2018–2019 навчальний рік

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

ЗЗСО І – Ш ст. № 12 Первомайської міської ради Миколаївської області                         НА  2018 – 2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

І. Загальні засади

Тип закладузаклад загальної середньої освіти

 

Орієнтовна кількість класів: 1–4 кл. – 5 ; 5–9 кл. – 10; 10–11 кл. – 2.

 

Орієнтовна кількість учнів:   1–4 кл. – 142; 5–9 кл. – 239; 10–11 кл. – 56.

 

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська ;
 • режим навчання – п’ятиденний ;
 • початок занять – о 8 год.30 хв, о 05 (понеділок). У понеділок робочий день розпочинається годиною спілкування в 1 – 11 класах

о 8 год. 30 хв;

 • тривалість уроків визначено відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», а саме:

1клас – 35 хв.;

2 – 4 класи – 40 хв.;

5 – 11 класи – 45 хв.

 • тривалість перерв відповідно до санітарно-гігієнічних норм складає: мала перерва – 10 хв.(після першого, четвертого, п’ятого і шостого уроків),велика перерва – 20 хв(після другого і третього уроків).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 14).

Середня наповнюваність класів складає:

1–4 кл. – 28,6;  5–9 кл. – 23,9;  10–11 кл. – 27,5.

Відповідно до заяв батьків, індивідуальних запитів та потреб учнів у 5-х,

6-х, 9-х класах  протягом 2018-2019 н.р. організовується роздільне навчання за гендерним принципом.

 

 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться відповідно до навчального плану для кожного класу, враховуючи інтереси та запити  учнів. Метою зазначених занять є формування у школярів ключових компетентностей, розширення обсягу знань з предметів інваріантної складової навчального плану, розвиток здатності учнів до самостійного здобуття знань.

 

Для учнів 1–4-х класів створена   група продовженого дня  (30 осіб). Робота  групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121 зі змінами). Тривалість роботи групи продовженого дня  3 години (0,5 ставки вихователя).

      Профільне навчання в закладі здійснюється з 10 класу. В 10 класі профільне навчання організоване відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 (тблиця№2, №3 до Типової освітньої програми профільної середньої освіти). Як профільний предмет у 10 класі вивчається інформатика. В 11 класі профільне навчання організоване відповідно до наказу МОН України від 11.09.2009 № 854. В 11 класі здійснюється двопрофільне навчання. Відповідно до заяв учнів для першої групи профільним предметом є інформатика, для другої – технології. Усім класом вивчаються  базові предмети відповідно до навчального плану. Для учнів технологічного профілю з варіативної складової навчального плану додано одну годину на підсилення предметів інваріантної складової ( математика).

 

Клас Напрям Профіль
  10 Інформаційно – технологічний Інформаційний
  11 Інформаційно – технологічний Інформаційно – технологічний

 

 

Робочий навчальний план ЗЗСО І – Ш ст. № 12 на 2018 – 2019 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти .

навчальні плани складені відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказами МОН України:

для 1 А класу – за Типовими планами, затвердженими наказом МОН України від 04.12.2014 №1439( «Інтелект України);

 • для 1 Б класу – за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН України від03.2018 № 268 ;
 • для 2–4-х класів – за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН України­­­ від 20.04.2018 № 407 (додаток № 1);
 • для 5 – 9-х класів за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України­­­ від 20.04.2018 № 405 (додаток № 10);
 • для 10-х класів – за класів за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (додатоки № 2,3);
 • для 11-х класів – за класів за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 406 (додаток № 10).

 

ІІ. Розподіл годин інваріантної та варіативної складових

Робочий навчальний план ЗЗСО І – Ш ст. № 12 охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової,  курсів за вибором, факультативіних занять.

Повноцінність загальної середньої   освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні  гранично допустимого навантаження, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

 

Години варіативної складової передбачено на :

предмети  інваріантної  складової:

1 клас – навчання грамоти;

11клас-українська мова,математика;

курси за вибором:

2  клас   – логіка, риторика;

3  клас   – логіка, зарубіжна література;

4  клас   -логіка, зарубіжна література;

 

 • факультативи:

5а клас –  «Етика», «Сторінками дитячої літератури»;

5б клас  –  «Етика», «Українознавство»;

6а клас  – «Логіка», «Навчання ситуативного спілкування»;

6б клас  – «Логіка»;

7а, 7 б класи-  «Лексика української мови», «Логіка»;

8а,  8б класи – «Орфографічний практикум», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

9а, 9б   –  «Орфографічний практикум»,  «Сімейні цінності».

 І

Варіативна складова навчальних планів складена відповідно до запитів учнів, з  урахуванням якісного складу педагогічних працівників,  наявності навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу.  

З метою забезпечення синхронності навчання учнів 1б класу читанню і письму, оволодіння першокласниками уміннями читати  друкований текст та здійснювати його  рукописний варіант   вводиться 1 година на підсилення предмету інваріантної складової « навчання грамоти».

Курс за вибором «Риторика» має сприяти  формуванню  ключової компетентності «спілкування державною мовою»,  набуттю учнями вмінь доречного використання слова у власному мовленні,  вихованню   ввічливого  ставлення до співрозмовника. Зміст програми  забезпечує формування  соціальної  компетентності школярів, дає можливість   дитині розкрити власний творчий потенціал.

Варіативний складник курсу «Логіка»  має на меті розширити коло математичних знань учнів, допомогти їм в ефективному опануванні системою умінь, необхідних у повсякденному житті та успішному оволодінні іншими шкільними предметами. Заняття факультативу сприятимуть формуванню у школярів ключової математичної компетентності.

Програми курсу за вибором «Зарубіжна література», факультативу «Сторінками дитячої літератури» носять пізнавальне, навчальне та виховне значення.  Через ознайомлення з кращими літературними зразками творів дитячої тематики школярі набувають досвіду спілкування  з книгою,  засобами критичного мислення оцінювати вчинки літературних героїв. Крім того заняття сприятимуть реалізації принципів полікультурності, толерантності.

Факультатив «Етика» введено у 5-х класах з метою розширення, поглиблення та  систематизації знань п’ятикласників про моральні норми і правила  поведінки, формування  у дітей позитивного ставлення до себе та оточуючого світу. Заняття стануть  мотивом для  набуття  позитивного досвіду справедливої оцінки  моделей  суспільної поведінки.

Факультативні заняття «Лексика української мови», «Українознавство», «Орфографічний практикум» мають на меті  зміцнити у свідомості кожного учня важливість знань рідної мови для успішної реалізації особистості. На заняттях факультативів має реалізуватися потреба кожної дитини у спілкуванні, взаємодії, співтворчості. Крім того факультативи вирішують важливе завдання сьогодення- виховання  у школярів поваги та любові до рідної мови, її історичних джерел, що визначається важливим підґрунтям формування громадянина –  патріота нашої держави.

До навчального плану введено  факультативи «Особиста гідність», «Сімейні цінності» з метою  формування  стійкої  життєвої позиції та світогляду гармонійно розвиненої особистості. Зміст програм сприятиме розвитку самопізнання та навичок самопрезентації школярів, готуватиме їх до самостійного  дорослого життя. Учні набудуть навичок уникнення та розв’язання  конфліктних ситуацій. Зміст програм допоможе у формуванні позитивних якостей особистості, виробленню імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Факультатив «Навчання ситуативного спілкування» сприятиме цілеспрямованому формуванню комунікативних умінь та навичок учнів з англійської мови, що в свою чергу забезпечить виховання усебічно розвиненої особистості, яка зуміє себе реалізувати в нових умовах соціально-економічного та культурного розвитку держави.

 

ІІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів:

Навчальні  предмети у 1а класі реалізуються відповідно до Типового навчального плану, затвердженого наказом МОН України від 04.12.2014 №1439 з метою впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»;

У 1б класі відповідно до Типової освітньої програми для 1-2 класів (автор Р.Шиян) зазначені  нижче галузі у певній кількості годин реалізуються інтегрованим курсом «Я досліджую світ», а саме: мовно- літературна галузь-

2 год., математична-1год., природнича- 2 год., технологічна-1год., соціальна і здоров’язбережна-0,5год., громадянська та історична-0,5год.

Галузь «Мистецтво» у 1 класі реалізується  навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Курс «Я  у світі» (3-4 клас) реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.

Галузь «Технології» (2-4 класи) в інтеграції з іншими освітніми галузями є базою в успішному опануванні практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями з метою розяв’язування  життєвих та навчальних завдань.

У межах освітньої галузі «Суспільствознавство» у 5-х класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-7 класах – інтегрований курс  «Всесвітня історія. Історія України».

 

Освітня галузь «Технології» у 5 – 9 класах засвоюється учнями через вивчення предметів «Трудове навчання» та «Інформатика». Модуль «Технічні види праці» на базі школи впроваджують викладачі МНВК.

Школярі 11 двопрофільного класу вивчають як профільні предмети інформатику (1група) та технології (2 група).

Учні 10-11-х класів вивчають предмет «Захист Вітчизни» у створеному на базі школи міському ресурсному центрі медико-санітарної та допризивної підготовки юнаків, що дає можливість якісно підготувати старшокласників до служби в Збройних Силах України, формувати їх готовність до захисту Вітчизни та розвивати вміння правильно  діяти  в умовах надзвичайних ситуацій.

 

 

У 2018 – 2019  навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу  кількість годин:

 

№ з/п Назва навчального предмету Клас Кількість годин за робочим навчальним планом Кількість годин
І семестр ІІ семестр
1 Українська мова 5 а 3,5 3 4
2 Українська мова 3,5 3 4
 

3

Українська мова 3,5 4 3
4 Українська мова 3,5 4 3
2 Українська мова 2,5 3 2
  Українська мова 2,5 3 2
3 Хімія

1,5 2 3
4 Історія України

1,5 1 2
5 Історія України

1,5 2 1
6 Географія

1,5 1 2
7 Історія України 10 1,5 2 1
8 Географія 10 1,5 1 2
9 Хімія 10 1.5 2 1
10 Захист Вітчизни 10 1,5 1,5 1,5
11 Технології 10 1,5 1,5 1,5
12 Мистецтво 10 1,5 2 1
13 Історія України 11 1,5 2 1
14 Людина і світ 11 0,5 0,5 0,5
15 Художня культура 11 0,5 0,5 0,5
16 Астрономія 11 0,5 0,5 0,5
17 Біологія 11 1,5 1 2
18 Екологія 11 0,5 0,5 0,5
19 Захист Вітчизни 11 1,5 1,5 1,5

 

Поділ класів при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з чинними нормативами (наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128) і передбачає поділ на  групи.

 

 

Клас Кількість

учнів

Технології Англійська мова Фізична культура Інформатика Німецька мова
28   2 групи      
28   2групи      
2 32   2групи   2групи  
3 24       2групи  
4 34   2групи   2групи  
25       2групи  
25       2групи  
23       2групи  
22       2групи  
25       2 групи  
21       2групи  
31 2 групи 2групи   2групи 2групи
23       2групи  
21       2групи  
10 24       2групи  
11 31   2 групи   2 групи  

 

 

ІV. Структура 2018 – 2019 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018 – 2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з 3.09.2018 по 28.12.2018;
 • ІІ семестр – з 14.01.2019 по 24.05.2019.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

 • осінні з 20.10.2018 по 28.10.2018;
 • зимові з 29.12.2018 по 13.01.2019;

–         весняні з 23.03.2019 по 31.03.2019.

У 2018 – 2019 н.р. заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. У кожному класі тривалість занять щодня зазначена у складеному розкладі уроків відповідно до навчальних планів початкової, базової та старшої школи. Варіативна складова навчального плану реалізується через факультативні заняття та курси за вибором, які проводяться за відповідно складеним розкладом. Гурткова робота організовується керівниками гуртків на базі закладу в позаурочний час та вихідні дні відповідно до розкладу занять.

Щопонеділка, о 8 год.10 хв., проводиться загальношкільна лінійка до 8 год. 20 хв. О 8 год.30 хв. розпочинається година спілкування, яка триває

до 9 год.00 хв. Після третього уроку у початкових класах проводиться рухлива перерва на свіжому повітрі. У 1 – 4 класах організовуються на кожному уроці фізкультхвилинки, вправи на релаксацію, гімнастика для очей. У вівторок, середу, четвер, п’ятницю проводиться ранкова зарядка.Класні керівники щодня проводять у ввірених класах ранкові зустрічі з учнями та аналітичні хвилинки у кінці робочого дня з обов’язковим інструктажем щодо правил  моралі та безпечної поведінки.

Розклад дзвоників на понеділок:

8.30- 09.00 – година спілкування

09.05 – 09.50 – перший урок

10.00 – 10.45 – другий урок

11.05 – 11.50 – третій урок

12.10 – 12.55 – четвертий урок

13.05 – 13.50 – п’ятий урок

14.00 – 14.45 – шостий урок

14.55 – 15.40 – сьомий урок.

Навчальні екскурсії у 1 – 4-х класах та навчальна практика за рішенням педагогічної ради (протокол від 31.08.2018 №9) проводяться протягом навчального року. Облік  годин навчальної практики та екскурсій здійснюється на спеціально відведених сторінках класних журналів.

У випускних класах (4, 9, 11) проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008р. № 94 зі змінами у періоди:

 • 4-х класах (з 14.05.2019 по  05.2019);
 • 9-х класах (з 27.05.2019 по  06.2019);
 • 11-х класах (з 20.05.2019 по  06.2019).

Вручення документів про освіту проводиться  для випускників 9-х класів до  14.06.2019, 11-х класів – до 22.06.2019.

 

 

                      Затверджую

наказ  від 29.05.2018  № 68

директор школи           Т.В.Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний  план

 

закладу загальної середньої освіти

№12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

 

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

на  засіданні

педагогічної ради

(протокол №5 від 16.05.2018  )

 

 

 


                                                        

 

 

 

                                                             Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

                        для 1А класу на  2018/ 2019 навчальний рік

                 з українською мовою навчання

              5-денний тиждень

Наказ МОН України від 04.12.2014р. №1439, додаток 1 (відповідно до науково-педагогічного проекту «Інтелект України»)    

          

 

 

         Освітньої галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
     
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7
Англійська мова 3
Математика Математика 4
Природознавство, Суспільствознавство Людина і світ 2
Навчаємося разом 2
Мистецтво  Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 0,5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом 20+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

 

 

 

 

Директор школи:                 Т.В.Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                        Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

                        для 1Б класу на  2018/ 2019 навчальний рік

                 з українською мовою навчання

                                                                     5-денний тиждень

 Наказ МОН України від 21.03.2018р. №268, відповідно до Типових освітніх

програм для 1-2 класу

                      

        Назва освітньої галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
     
Мовно літературна Українська мова 5
Іншомовна Англійська мова 2
Математична Математика 3
«Я досліджую світ»: мовно-літературна -2, математична-1, природнича-2, технологічна-1, соціальна і здоров’язбережувальна-0,5, громадська та історична-0,5.   7
Мистецька Музичне мистецтво 1
  Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Разом 19+3
Додаткові години:

Години на підсилення вивчення української мови

 

1

Загальна кількість навчальних годин 23
Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20

 

 

 

 

 

           

            Директор школи:                 Т.В.Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                         Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

                     для 2-4 -х класів на  2018/ 2019 навчальний рік

                   з українською мовою навчання

      5-денний тиждень

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, додаток № 1до Типової освітньої програми

 

        Освітні галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
    2 3 4  
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7  
  Англійська мова 2 2 2  
Математика Математика 4 4 4  
Природознавство Природознавство 2 2 2  
Суспільствознавство Я у світі 1 1  
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1  
Образотворче мистецтво 1 1 1  
Технології Трудове навчання 1 1 1  
Інформатика 1 1 1  
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1  
Фізична культура 3 3 3  
Усього 20+3 21+3 21+3  
Додаткові години:

Логіка

Риторика

Зарубіжна література

 

1

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 
Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

22 23 23  
Усього 25

 

 

26

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи:                           Т.В.Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

для 5-6 класів на 2018 /2019 навчальний  рік

                    з українською мовою навчання

                    5-денний тиждень

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця №10

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 А 5-Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Англійська  мова 3 3 2 2
Німецька  мова 2 2 2 2
Зарубіжна  література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 25,5+3 25,5+3 27,5+3 27,5+3
Варіативна складова        
Факультативи:  

Етика

Сторінками дитячої літератури

Українознавство

Логіка

Навчання ситуативного спілкування(англійська мова)

 

1

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 28 28 31 31
Всього 30,5 30,5 32,5 31,5

 

 

 

 

Директор школи                  Т.В. Пустова

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

для 7-8 класів на 2018 /2019 навчальний рік

                    з українською мовою навчання

                    5-денний тиждень

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця №10

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2
Англійська  мова 2 2 2 2
Німецька  мова 2 2 2 2
Зарубіжна  література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Мистецтво     1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 29+3 29+3 29,5+3 29,5+3
Варіативна складова        
Факультативи:  

Лексика української мови

Логіка

Орфографічний практикум

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.

 

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

Разом : 34 34 34,5 34,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 32 32 33 33

 

 

 

 

 

Директор школи                      Т.В. Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

                        для 9-х класів на  2018/ 2019 навчальний рік

                 з українською мовою навчання

              5-денний тиждень

                Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця №10

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень

у класах

Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Англійська  мова 2 2
Німецька  мова 2 2
Зарубіжна  література 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
  Основи правознавства 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Біологія 2 2
Географія 1,5 1,5
Фізика 3 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 30+3 30+3
Варіативна складова    
Факультативи:  

Орфографічний практикум

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Разом : 34 34
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 33 33

 

 

 

 

Директор школи:                   Т.В. Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

для 10 класу на 2018/2019 навчальний рік з українською мовою навчання,

5-денний тиждень

Наказ МОН України від 20.04.2018р. №408, таблиця №2, №3 до Типової освітньої програми профільної середньої освіти

 

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень
Базові предмети  
Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 1
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2

 

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково- обов’язкові предмети:

Технології

 

мистецтво

 

1,5

 

1,5

Додаткові години:

Інформатика (профільний предмет)

 

5
Разом : 35

 

 

Директор школи                  Т.В.Пустова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Навчальний план

закладу загальної середньої освіти №12

Первомайської міської ради

Миколаївської області

для 11 класу на 2018/2019 навчальний рік з українською мовою навчання,

5-денний тиждень

Наказ МОН України від 20.04.2018р. №406, таблиця №10 до Типової освітньої програми профільної середньої освіти

       

              Предмети                          Кількість годин на тиждень
   Усім класом

 

Технологічний профіль інформаційно-технологічний профіль
Українська мова 1    
Українська література 2    
Англійська мова 3    
Зарубіжна література 1    
Історія України 1,5    
Всесвітня історія 1    
Громадянська освіта:

Економіка

Людина і світ

 

1

0,5

   
Художня культура 0,5    
Математика 3  
Алгебра 3
Геометрія 2
Біологія 1,5    
Екологія 0,5    
Фізика 2    
Хімія 1    
Креслення 2    
Технології 6 1
Астрономія 0,5    
Інформатика 1 5
Фізична культура 2    
Захист Вітчизни 1,5    
                      Разом 21,5 10 11
  Варіативна складова      
Додатковий час на вивчення

предмету українська мова

Додатковий час на вивчення

предмету математика

1

 

 

 

 

1

 
                       Разом 22,5 11 11
Гранично допустиме навчальне навантаження на  одного  учня 33    

 

 

 

Директор школи                  Т.В.Пустова

Видатки на утримання закладів освіти за липень 2018 р

 

2111Заробітна плата державна субвенція 2111 Заробітна плата 2120 Нарахування на оплату праці державна субвенція 2120 Нарахування на оплату праці 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки 2230 Продукти харчування 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет,вивіз сміття, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) 2250 Видатки на відрядження 2271 Оплата теплопостачання 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2273 Оплата електроенергії 2274 Оплата природного газу 2275 Оплата інших енергоносіїв(вугілля) 2730 Інші виплати населенню (обов’язкове особисте страхування дітей) 2800 Інші поточні видатки(податки,пеня) 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3132 Капітальний ремонт 3142 Реконструкція та реставрація
12 74 574,31 161 015,02 14 589,40 35 853,42 144,45 35 043,00 10 391,85 1 440,00 137,76 414,98

2018 РІК

День Знань

День Знань – особливий день у житті кожного школяра. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди   означає відкриття нової осяйної дороги – дороги до знань, до нових звершень. Свято,  яке об’єднує педагогів, батьків, учнів  у дружню шкільну родину

Новий навчальний рік є  особливим –   стартувала  Нова українська школа. Саме тому на святкових лінійках по-особливому тепло вітали найменших учасників навчально-виховного процесу – наших першокласників.

Навчальний рік розпочався. Тож нехай він відкриє перед школярами нові горизонти пізнання себе і світу, стане початком наполегливої праці, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей!

DSCF2006  FB_IMG_1535999227172 FB_IMG_1535999147382 FB_IMG_1535999151756 FB_IMG_1535999154990 FB_IMG_1535999159666 FB_IMG_1535999163004 FB_IMG_1535999170090 FB_IMG_1535999174434 FB_IMG_1535999180228 FB_IMG_1535999190209 FB_IMG_1535999198257 FB_IMG_1535999202617 FB_IMG_1535999206756 FB_IMG_1535999220008 FB_IMG_1535999223392