Таке важливе вміння-оцінювати!

Питання оцінювання навчальних досягнень учнів – одне з найважливіших в освітньому процесі. Завдання вчителя  – через оцінку активізувати процес пізнання у здобувачів освіти, викликати інтерес до свідомого вибору завдання, сформувати у дітей навички самооцінної діяльності, спонукати до критичного мислення та умовиводів. Тому тема засідання педагогічної ради “Прозора та відкрита система оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до принципів академічної доброчесності” на сьогоднішній день надзвичайно актуальна. З метою підготовки до зібрання у закладі відбувається  методичний марафон, у процесі якого проведено низку показових уроків із практичної реалізації зазначеного питання. Заслуговують на увагу уроки, проведені учителями Олексюк З.І. (1а), Телефус О.І. (4а), Чамлай Н.В.(2а), Ковалевської О.В.(9б), Подлісецької А.П.(9б). 

1 82 3 4

 

Напишіть відгук