Звіт директора Пустової Т.В.

01.06.2018р. о 15.00 год. у закладі відбувся звіт директора. На звіті були присутні члени педагогічного колективу, ради школи, батьки. Тетяна Володимирівна розповіла про свою роботу протягом звітного періоду. Роботу директора закладу одностайно визначено задовільною, такою, що заслуговує заохочення.

IMG_20180601_155445 IMG_20180601_155507 IMG_20180601_155555

Шановні присутні!

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Навчальний 2017-2018 рік був достатньо успішним. Школа має багато здобутків. Разом з тим  були і проблеми,  які  я    разом з педагогічним колективом успішно вирішували. Виконуючи функції керівника закладу, протягом навчального року  згідно зі статтею 26 п.3. Закону України «Про освіту» в межах наданих мені повноважень:

 • організовувала діяльність закладу;

В цьому  навчальному році в школі я, як директор закладу, керувала:

– діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючого персоналу та функціонуванням школи в усіх напрямках відповідно до чинного законодавства і Статуту, діяльністю своїх заступників, завідуючого господарством, призначала на посаду та звільняла з посади працівників, визначала їхні функціональні обов’язки;

У закладі працювали 37 вчителів, з них чотири  сумісники. Якісний склад вчителів  дуже високий:

 

 Всього Педпрацівників З них: Мають звання Нагороджені  
Спец. Вищої категорії Спец. I категорії % Спец. II категорії Спеціаліст Вчитель  методист Старший вчитель % Почесна  грамота МОН Знаком «Відмінник освіти

України»

 
33 +4 20 4 65 6 3 6 9 41 5 2  
 • забезпечувала організацію освітнього процесу та здійснювала контроль за виконанням освітніх програм. З цією метою керувала роботою педагогічної ради школи. Протягом року проведено 6 педагогічних рад, на яких розглядалися питання щодо підвищення якості знань учнів, формування особистісних якостей та соціальної активності учнів, громадянина, патріота України, форми організації освітнього процесу в умовах нової української школи;
 • забезпечувала функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Відповідно до розподілу функціональних обов’язків контролювала

навчально-виховною роботою вчителів української мови, іноземної мови, трудового навчання, історії. Протягом року я відвідала  97 уроків та  8 виховних заходів,  9 батьківських зборів ( з них 3 загальношкільних), 6 факультативних  та  5 гурткових занять. З 97  уроків – 37 – проведено на високому методичному рівні, 46– на достатньому, 10 – на середньому та 4 на початковому рівнях. Відвідала 11 директорських контрольних робіт.  Вивчила стан  організаційно-методичного забезпечення викладання  трудового навчання в школі.   За результатами вивчення  підготовлено наказ  по школі.

виконання рішень педагогічної ради, наказів та інших управлінських рішень, додержання єдиних педагогічних вимог до учнів, стан збереження і

використання навчально-матеріальної бази школи, чергування в школі.

З серпня по червень 2017-2018 навчального року було видано 158 наказів:    78    організаційних,        23    аналітичних,       57      розпорядчих та 103 накази з кадрових питань. Важливою умовою успішної діяльності закладу було чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи.  Воно забезпечувало цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створювало умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Я разом із заступниками планувала проведення реальних і оптимальних заходів, які можна виконати і які забезпечують рівномірний ритм роботи закладу протягом року. План роботи закладу виконаний повністю.

 • забезпечувала умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

У діяльності школи забезпечувалася  прозорість, відкритість, демократичність управління. За звітний період проведено 3 загальношкільних батьківських зборів, на яких розглядалися питання виховання здорової дитини, правової культури учнів, заслуховувалися звіти благодійного фонду. Сприяла оновленню роботи шкільного сайту згідно з вимогами Закону України «Про освіту».

 

 • сприяла та створювала умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяла здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

здійснювала інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

 • вирішувала питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

Завдяки  тісній співпраці з благодійним фондом школи, коштам, виділеним управлінням освіти, вдалося суттєво покращити матеріально технічну базу

                                               

Зміст заходів Сума витрачених коштів і джерела фінансування (грн.) Всього
  Бюджетні кошти (всього) Залучені кошти:батьківські, спонсорські,кошти працівників (всього)  
Поточний ремонт приміщень, рекреацій   16981,00 16981.00
Косметичний ремонт харчоблоку   536.00 536.00
Поповнення методичної бази бібліотеки   6591.00 6591.00
Придбання кухонного обладнання:

Миски кухонні,

розподільчі дошки,

ножі для м’ясорубки

  1000.00 1000.00
Придбання:

телевізорів-1,

комп’ютерів-1-принтерів-3,

ноутбуків-1

25000.00 20120.00 45129.00
Часткова заміна меблів:-Демонстраційний стіл-1,

-учнівські дошки-2

75000,00 2000,00 77000,00
Заміна:

дверей-2шт.,

вікон-19шт.

147999,00 22000,00 169999,00
Ремонт газового обладнання

 

22000,00 22000,00
Придбання будівельних матеріалів   36030,00 36030,00
Тощо:

Канцтовари

  5100,00 5100,00
Господарчі товари   14163,00 14163,00
Електротовари   1080,00 1080,00
М’ячі 2000,00 300,00 2300,00
Сантехнічні товари   190,00 190,00
Всього: 271999,00 126100,00 398099,00

 

 

У 2017 – 2018 н.р. продовжувала  контролювати:

–  роботу шкільної бібліотеки;

–    роботу групи продовженого дня;

–    здійснювала безпосереднє керівництво фізичним вихованням у школі:

Здійснюючи медико-педагогічний контроль, відвідала 30 уроків фізичної культури.

протягом року контролювала організацію харчування і медичного обслуговування  учнів;

виконання рішень педагогічної ради, наказів та інших управлінських рішень, додержання єдиних педагогічних вимог до учнів, стан збереження і

використання навчально-матеріальної бази школи, чергування в школі.

З серпня по червень 2017-2018 навчального року було видано 159 наказів:    81    організаційний, 21 аналітичний, 57  розпорядчих та 114 наказів з кадрових питань.

Протягом навчального року найважливішим завданням колективу школи було надання учням якісних освітніх послуг та рівних прав у здобутті середньої освіти. Питання навчальних досягнень учнів узагальнювались та аналізувалось на засіданнях  методичних об’єднань, на нарадах за присутністю директора, засіданнях ради школи. Узагальнені результати  за рік свідчать про те, що    показник якості знань учнів  у 2017/2018 н.р. складає 36%, що вже на 4% вище, ніж в минулому році: 1-4 кл. – 47%,  5-9 кл.- 37,4%, 10-11 кл.- 37% . Ми поступово покращуємо цей показник. У минулому навчальному році показник якості знань збільшився у порівнянні з попереднім роком лише на 1,5%.

Показник низького рівня: 1-4 кл. –відсутній, 5-9 кл. – 6,8%, 10-11 кл. -6%.  Мушу зазначити: в середньому по школі – 15%,  що на 1 % більше,  ніж у минулому році. Планую і надалі цілеспрямовано працювати над покращенням якості знань учнів. Вважаю, що цей показник є одним із найвагоміших у

оцінці діяльності як закладу, так і його керівника.

           Результативність участі команди школи у міських предметних олімпіадах  незначно, але погіршилася. Ми маємо 15 призових місць, з яких 4 здобув учень 9 класу Дідик Ярослав. Команда школи посідає 6 місце на міському рівні.  Виступ команди початкової школ теж не був дуже вдалим. Маємо 2 призових  місця (у минулому році було 3). ІІ місце з курсу «Я у світі» посів Гасюк Роман ( вчитель Чамлай Н.В.), ІІІ місце з математики посів Шпильовий Матвій ( вчитель Драганова А. Жодного призового місця не отримала школа в олімпіадах обласного рівня.

Результати участі команди школи у предметних  олімпіадах

у 2017-2018 н.р.

ПІБ учня, класучня Предмет Призове

місце

(міський

рівень)

Призове

місце

(обласний

Рівень)

ПІБ учителя
1 Співак Олексій, 10

Ягольницький В,11

Хімія І

ІІ

  Шелех Н.П.
2  Дідик Ярослав, 9а  Хімія

Біологія

Математика

Фізика

 І

ІІІ

ІІ

ІІІ

    Шелех Н.П.

Мартиненко С.В

Фролова І.І

Кудревич О.П.

3 Кузьменко Кузьма,7а

Співак Олексій, 10

Математика ІІІ

ІІ

  Фролова С.К.

Мінда С.К.

4  Мартинова Віта,9б Зарубіжна література ІІІ    Ільницька Л.В.
5   Базарова Аліса, 9б

Мірянова Анна,8а

 

 Німецька мова І

ІІІ

   Ковалевська О.В.
6 Кучер’ян Ольга,11  Трудове навчання ІІІ    Лящєвська О.В.
7 Негреско Анна,10 Правознавство ІІ    Александрова С.М.
8 Гасюк Роман Я і світ ІІ   Чамлай Н.В.
9 Шпильовий Матвій математика Ш   Драганова А.О.

 

 

« Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору», зазначено у новому Законі України «Про освіту»

У підвищенні освітнього рівня учнів закладу, ефективному виконанні Державного стандарту, вбачаю своє завдання на наступний навчальний рік. Планую і надалі цілеспрямовано працювати над покращенням якості знань учнів. Вважаю, що цей показник є одним із найвагоміших у оцінці діяльності як закладу, так і його керівника.

Відповідно до Положення про  атес­тацію у відповідні терміни здійснила усі організаційні за­ходи щодо її проведення. Керувала роботою атестаційної комісії І рівня. Спільно із заступником голови комісії, головою ПК Олексюк З.І. створила для кожного члена комісії належні умови для вивчення роботи педагогів, що атестувалися. Проведено         три засідання атес­таційної комісії. Вивчено діяльність 2 педагогів. Низка рішень  була прийнята мною за результатами анкетування, яке проводилося між учасниками навчально-виховного процесу (мої відносини з керівництвом, учитель очима учня, учитель очима батьків).

Слід відзначити, що завдяки наявності внутрішніх чітких критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзнача­лася відкритістю і гласністю, сприяла. поглиб­ленню товариських відносин у педагогічному колективі, була потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога.

Свідченням цього є успішна атестація  педагога, який атестувався атестаційною комісією ІІ рівня.

У колективі сприятливий психологічний клімат. Протягом  року  не було конфліктних ситуацій, з яких ми не вийшли гідно.

Минулий навчальний рік був надзвичайно результативним для вчителів і учнів, які брали участь в конкурсах та проектах:

Результати участі   у творчих конкурсах та змаганнях

у 2017-2018 н.р.

Конкурси, змагання Прізвище учасника Прізвище керівника Результа-

тивність

 

1. Всеукраїнський рейд   «Увага, діти на дорозі!»  1-11 клас Гримач І.М. ІІІ місце
2. До Дня міста конкурс малюнків на асфальті «Карта рідного міста»,  7-8класи  Гримач І.М. ІІм
 3.Конкурс «Поетична пристань» Мельніков М,1 кл

Романчук К,7а

Ягольницький В, 11

Телефус О.І.

Мироненко ТМ.

ГерасимчукН.Ю.

 ІІІм

ІІІм

ІІм

4.Міський  краєзнавчий конкурс Команда 10-11кл  Александрова С.М. І м
 5. Конкурс англомовної поезії   Святов М, 6а кл РозводовськаО.М. ІІ м
6.Спортивні змагання:

– Легка атлетика(дівчата)

–         волейбол  (хлопці)

–          волейбол (дівчата)

–    баскетбол(у складі міської команди)

 

Команда 9-11 кл

Команда 9-11кл

Команда 10-11кл

Команда 10-11

 

 

Старжинський М.В

 

 

ІІ місце

І місце

ІІІ місце

ІІ м (обл..)

 7.Міські змагання з особисто-командної техніки пішохідного туризму 10-11 клас Старжинський

М.В, Маслов С.А.

 І місце
8. Конкурс ім. Петра Яцика  Петрашковська В, 4кл

Лущєвська Д,5а

  Драганова А.О.

Радоуцька А.А.

  ІІІ місце

ІІ місце

9.Конкурс творчих робіт. Номінація «Історія державотворення»   Рибченко Ю,11   Александрова С.М. ІІІ місце (область)
10.Конкурс-виставка творчих робіт «Український сувенір»

«Новорічна композиція»

СавранськаК , 10 кл

Мірянова А, 8 а кл

 Лящєвська О.В. ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

11.Конкурс «Еврика» Ющенко М.,7-а

Дідик Л, 7-а

Врадій Я, 10 кл

Кудревич О.П  І місце

 

ІІІ місце

 12. Конкурс на кращого лідера учнівського самоврядування «Лідер року»,  Савранська К. 10кл

 

 Борецька Т.В. ІІ місце
13.Конкурс «Знай, люби свій рідний край»

 

Савранська К.,10

Гасюк М.,3 кл

ЛящевськаОВ.

Чамлай Н.В.

ІІІ місце

 

14 Міський конкурс  «Україна молода».

Номінація «Вокал», \

«Хореографічний», колектив «Сюрприз»,

 Грусевич С.,6а кл

Колектив., 5 кл

 Борецька Т.В.

Зубік Ю.М.

ІІІ місце
15.Конкурс театральних колективів Учні 2,7,9 класів Мироненко Т.М. ІІІ місце
16.Обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії Бурлаченко Д, 8б  Кудревич О.П.  диплом
17.Суспільна акція « Громадянин-2018»  Команда 10 кл   Борецька Т.В. ІІІ місце
18.Конкурс друкованих видань органів учнівського самоврядування, газета «Шоколад» Учні школи  

Герасимчук Н.Ю.

  І місце
19.Змагання з пожарно-прикладного виду спорту Команда 8-11кл   Старжинський М,В. ІІ місце
20.Конкурс учнівської творчості до дня вишиванки «Бабусина скринька», Пономаренко Д,9б   Сухотіна С.П.  У збірник творів

 

Ми пишаємося  також перемогою вчителя фізики Кудревич О.П. у обласному етапі конкурсу фахової майстерності «Вчитель року – 2018».( П місце).

Протягом  року на постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників. З цією метою провела 4 наради при директорі, особисто проводила щотижневі загальношкільні лінійки, де наголошувала учням про необхідність дотримання правил безпеки. Однак, це питання потребує подальшої пильної уваги через  випадок травмування учня, який біг до їдальні.

З метою належної організації підвезення  учнів, які проживають на відстані понад 3 км, контролювала підвезення учнів,  чергування учителів, які зустрічали дітей.

За участю заступника із виховної роботи Мартиненко С.В.,  соціального педагога Нікітенко Л.П. тримала на контролі роботу з попередження правопорушень,  пропусків занять учнями.  Слід відмітити, що правопорушень

серед учнів під час навчально-виховного процесу не було. Однак, недостатньо дієвою є робота з формування у учнів навичок здорового способу життя. Про це свідчить факт вживання спиртних напоїв учнями 10, 8-А. 8-Б класів. Вважаю, що класні керівники цих класів недостатньо працюють з учнями індивідуально.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення рекреацій. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, догляд за клумбами.

Позитивним в своїй роботі вважаю те, що протягом звітного періоду:

 1. Підвищилася у порівнянні з минулим роком якість знань учнів ( на 4 %).
 2. За результатами предметних олімпіад у 2017/2018 н.р. зросла кількість призових місць.( з 12 до 15 місць)
 3. Результативнішою стала участь учнів у роботі НТ МАН. Двоє учнів успішно захистили свої роботи, троє ще працюють над дослідницькими роботами.
 4. 4. Підвищилась результативність участі школи у спортивних змаганнях:

–  Легка атлетика(дівчата) – ІІ місце

–   волейбол  (хлопці)- І місце

–    Міські змагання з особисто-командної техніки пішохідного туризму – І        місце

 1. Вдало почалося впровадження роздільного навчання в п’ятих та восьмих класах. Набрано нові п’яті класи, в яких дівчатка і хлопчики будуть навчатися окремо.
 2. Покращився імідж школи після успішних обласного і міського фахових семінарів.
 3. 7. Покращилась матеріальна база школи на 399 тис. грн,:, оновлено інтер’єр 2 та 3 поверхів, замінено 19 вікон, відремонтовано кабінет хімії.

 

У статті 12 Закону України «Про освіту» говориться про те, що  метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

 Основними завданнями на 2018-2019 н.р. вважаю саме  оновлення роботи закладу,  спрямування  його на формування у учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині.

Напишіть відгук